Kvietimas į renginį

Kovo 16 d. Seimo konstitucijos salėje, III rūmuose, vyko konferencija ,,Kaip ugdyti pilietišką visuomenę?”. Konferencijos iniciatoriai V.Mykolaičio-Putino paramos fondo įkūrėjas ir pirmininkas K. Stoškus kvietė politikus ir visuomenininkus pristatyti savo idėjas, frangmentus iš V. Zaborksiatės knygos “Tekančio laiko beiesškant” skaitė aktorė J.Vilūnaitė. Konferencijoje išgirdome prof. V. juozapaitį, prof. P.Gylį, prof. M.Barkauskaitę, dr. D. Kuolį, dr. I.Lukšaitę, M. Laurinkų, V.Valiušaitį. Dėkojame dalyviams.