Kvietimas į renginį

Komiksų konkurso „Vinco Mykolaičio-Putino diena“ gairės: 

Mykolaičio-Putino memorialinio buto-muziejaus darbuotojos skelbia mokinių ir suaugusiųjų komiksų konkursą „Vinco Mykolaičio-Putino diena“.

Komiksų konkursas skirtas 13-119 metų kūrėjams.

Amžiaus grupės:  13-15 m., 16-18 m., 19-119 m.

Tema: „Vinco Mykolaičio-Putino diena“

Konkurso reikalavimai:
1. Sukurti vieną! komiksą, atspindintį V. Mykolaičio-Putino dieną ir jį atitinkamai pavadinti.
2. Kuriant pasirinkti norimą V. Mykolaičio-Putino gyvenimo etapą (vaikystė, jaunystė, branda, senatvė). Situacija ir veikėjai gali būti ir tikri, ir išgalvoti.
3. Pritaikyti realius V. Mykolaičio-Putino charakterio bruožus.
4.  Paties komikso apipavidalinimas ir interpretacija laisva.

Formatas:
1. A-3 formato baltas lapas (1-2 lapai).
2. Maksimumas 10 scenų.

Techniniai reikalavimai:
1. Darbas gali būti atliktas pasirinkta technika (pieštukas, tušinukas, guašas, akvarelė, tušas, flomasteriai ir kt.).
2. Galimi tiek spalvoti, tiek nespalvoti darbų variantai.
3. Galima piešti kompiuteriu (atsiųsi elektroninį ir popierinį variantą).
4. Galima laisva teksto kompozicija (debesėlis arba tekstas po komiksu), gali teksto ir nebūti.
5. Nuosekliai einantys vaizdai.

Vertinimo kriterijai:
1. Meistriškumas.
2. Kūrybiškumas.
3. Komikso formato atitikimas.
4.V. Mykolaičio-Putino gyvenimo faktų ir charakterio bruožų atitikimas.
5. Temos pateikimas.
6. Savita interpretacija.
7. Originalumas.

Konkurso tikslai ir uždaviniai:
1. Skatinti visuomenę daugiau domėtis V. Mykolaičio-Putino asmenybe.
2. Lavinti meninius gebėjimus, plėsti akiratį, skatinti kūrybiškumą.
3. Suteikti galimybę savo darbus eksponuoti viešai.
4. Įvertinti ir apdovanoti geriausių darbų autorius.

Vertinimas ir apdovanojimai:
Atitinkantys vertinimo kriterijus, kiekvienos amžiaus grupės, geriausių darbų autoriai bus apdovanojami.

Darbai nevertinami:
Jeigu nesilaikoma konkurso taisyklių ir techninių reikalavimų. Sulamdyti, perlenkti per pusę ar per vėlai pristatyti darbai nebus vertinami.

Konkursas vykdomas: 2018 m. spalio 2 d. – gruodžio 3 d.
Piešiniai pristatomi iki 2018 m. gruodžio 3 d. (imtinai, galioja pašto registracijos data).
Konkurso laureatai skelbiami gruodžio 16 d.

Darbų pateikimas:
Atskirame lape nurodyti:
13-18 m. amžiaus grupei: dalyvio(-ės) vardą ir pavardę, dabartinį amžių, mokyklą ir miestą. Kitoje eilutėje: atsakingo suaugusio asmens (tėvų ar mokytojų) vardą ir pavardę, telefono nr. ir el paštą.
19-119 m. amžiaus grupei: dalyvio(-ės) vardą ir pavardę, dabartinį amžių, miestą, telefono nr. ir el. paštą.

Ant voko:
Adresas: V. Mykolaičio-Putino memorialinis butas-muziejus, Tauro g. 10-3, Vilnius.
Nurodykite: „Komiksų konkursas Vinco Mykolaičio-Putino diena“.

Komiksus galima atnešti ir tiesiai į muziejų, muziejaus darbo valandomis.

Informaciją galima pasitikslinti telefonu ir el. paštu:
8 65 242 80 – Ula ir Ignė
putinomuziejus@gmail.com

Apdovanojimo data: Apdovanojimų vieta ir data bus paskelbta vėliau.