Kvietimas į renginį

V. Mykolaičio-Putino memorialinio buto-muziejaus darbuotojos organizuoja konkursą ,,Laiškas Baliui Sruogai”. Maloniai kviečiame dalyvauti 9-12 klasių mokinius iš visos Lietuvos.

Parašyti laišką B. Sruogai gali kiekvienas!

Nori pabendrauti su jaunuoju Baliu, o gal parašyti jau subrendusiam teatrologui, kritikui, alpinistui, dramaturgui, poetui? Gali paklausti, pasiskųsti, pagirti, pajuokauti, pasiguosti, pašiepti, paatvirauti! Tave domina teatro gyvenimas, kasdienybė, nuotykiai, knygos, nori aptarti dabarties įvykius ar nusikelti į praeitį? Parašyk laišką Baliui Sruogai ir pasidalink savo mintimis!

Konkurso gairės:

I. KONKURSO TIKSLAI:

 1. Aktualinti jaunimo domėjimąsi lietuvių rašytojais ir literatūros klasika.
 2. Lavinti mokinių kūrybinius gebėjimus, mokyti kritiškai mąstyti, puoselėti žodžio meną, ugdyti asmeninį stilių.
 3. Skatinti mokinius atskleisti individualų santykį su Balio Sruogos asmenybe ir kūryba, savarankiškai, originaliai samprotauti.

II. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

 1. Mokinių epistolinio rašinio konkursas vyksta ir darbai priimami 2019 m. spalio 1lapkričio 15 d. (imtinai).
 2. Konkurse gali dalyvauti 912 klasių mokiniai iš visos Lietuvos.
 3. Reikalavimai:
 • 3.1. Laiškas gali būti rašytas kompiuteriu, A4 dydžio lapuose, pasirinktu šriftu, dydžiu, dizainu, atsiųstas pdf formatu arba ranka rašytas laiškas ant pasirinkto dydžio lapų.
 • 3.2. Orientacinė laiško apimtis apie 500 žodžių, tačiau griežtų ribojimų nėra.
 • 3.3. Epistolinis rašinys turi atitikti laiško žanro reikalavimus.
 • 3.4. Laiško adresatas – Balys Sruoga.
 • 3.5. Mokinys pasirenka laiško temą, laiškas gali būti iliustruotas.
 • 3.6. Pridedamas lapas su dalyvio ir konsultuojančio mokytojo vardu, pavarde, klase, telefono numeriu ir el. paštu, mokyklos adresu (būtina nurodyti tiksliai ir aiškiai).

4. Laiškus galima siųsti iki lapkričio 15 d. (imtinai) registruotu laišku arba el. paštu: putinomuziejus@gmail.com pavadinimu „Laiškas Baliui Sruogai“ Epistolinio rašinio konkursui, V. Mykolaičio-Putino memorialinis butas-muziejus, Tauro g. 10-3, LT–01114 Vilnius. Galioja pašto registracijos data arba el. laiško siuntimo data.                                                                                                                                                        5. Dalyvaudami konkurse, dalyviai sutinka, kad laimėjimo atveju jų vardai, pavardės ir konkursiniai rašiniai būtų skelbiami viešuose pranešimuose apie nugalėtojus.

III. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI

 1. Vertinant bus atsižvelgiama į savitą stilių, laiško turinio originalumą, kūrybiškumą, įdomumą, Balio Sruogos asmenybės pažinimą.
 2. Dalyvių darbai bus skirstomi į dvi grupes: 910 kl. ir 1112 kl. Laureatus atrinks organizatorių sudaryta filologų komisija.
 3. Konkurso rezultatai, apdovanojimų vieta ir data bus skelbiami 2019 m. lapkričio pabaigoje internetinėje svetainėje https://www.putinomuziejus.lt/ .
 4. Geriausių darbų autoriai kiekvienoje amžiaus grupėje bus apdovanojami prizais.
 5. Dalyviams ir juos konsultuojantiems mokytojams bus įteiktos padėkos.
 6. Neatitinkantys laiško žanro, nuplagijuoti, per vėlai pristatyti darbai nebus vertinami.

 

Konkursą organizuoja V. Mykolaičio-Putino memorialinio buto-muziejaus darbuotojos.

Dėl detalesnės informacijos kreiptis į muziejaus l. e. p. vyriausiąją fondų saugotoją Ulą Zaleskytę ir muziejininkę Brigitą Daugėlaitę tel. (8-5) 262 44 80, el. paštu  putinomuziejus@gmail.com.