Kvietimas į renginį

„Susirinkime pas Balį Sruogą!“ – tokius šaukimus Balys Sruoga išsiuntinėjo Lietuvos kūrėjams.

O mes prašome jūsų mums išduoti, tai visgi kas ten įvyko, kokie garbingi ponai ir ponios atvyko ir kas ypatingo nutiko. Tad skelbiame komiksų konkursą „Susirinkime pas Balį Sruogą“!

Konkurso gairės:

Tema: „Susirinkime pas Balį Sruogą!“

Amžiaus grupės: 13-15 m., 16-18 m., 19 m. ir vyresni kūrėjai

Konkursas vykdomas:
2020 m. balandžio 15 d. – gegužės 15 d.
Komiksai elektroniniu formatu pristatomi iki 2020 m. gegužės 15 d.
Rezultatai skelbiami iki 2020 m. gegužės mėnesio pabaigos, apdovanojimų data ir vieta bus patikslinta vėliau.

Konkurso reikalavimai:
1. Sukurti komiksą, atpasakojantį įvykusį susirinkimą pas Balį Sruogą.
2. Susirinkimo vieta, tikslas ir susirinkusieji gali būti tikri ar išgalvoti.
3. Pritaikyti realius Balio Sruogos charakterio bruožus.
4. Komikso apipavidalinimas ir interpretacija laisva.
5. Dalyvaudami konkurse, dalyviai sutinka, kad jų vardai, pavardės ir konkursiniai darbai būtų skelbiami viešuose pranešimuose.

Formatas:
1. Jūsų pasirinkto formato baltas lapas.
2. Iki 10 scenų.
3. Komiksas pristatomas pdf formato dokumentu.

Techniniai reikalavimai:
1. Darbas gali būti atliktas pasirinkta technika (pieštukas, tušinukas, guašas, akvarelė, tušas, flomasteriai ir kt.).
2. Galimi tiek spalvoti, tiek nespalvoti darbų variantai.
3. Galima piešti kompiuteriu.
4. Galima laisva teksto kompozicija, teksto gali ir nebūti.
5. Nuosekliai einantys vaizdai.
6. Komiksas pristatomas elektroniniu formatu. Ranka pieštus komiksus prašome nuskenuoti arba kokybiškai nufotografuoti ir prisegti prie laiško pdf formato dokumentu.

Vertinimo kriterijai:
1. Balio Sruogos gyvenimo faktų ir charakterio bruožų atitikimas.
2. Kūrybiškumas.
3. Komikso formato atitikimas.
4. Meistriškumas
5. Temos pateikimas.
6. Savita interpretacija.
7. Originalumas.

Konkurso tikslai ir uždaviniai:
1. Skatinti moksleivius domėtis lietuvių rašytojais ir literatūros klasika.
2. Lavinti kūrybinius gebėjimus, plėsti akiratį.
3. Suteikti galimybę savo darbus eksponuoti viešai.
4. Įvertinti ir apdovanoti geriausių darbų autorius.

Pristatymas:
1. Darbus siųsti elektroniniu paštu putinomuziejus@gmail. com. Ranka pieštus komiksus prašome nuskenuoti arba kokybiškai nufotografuoti ir prisegti prie laiško pdf formato dokumentu.

Elektroniniame laiške nurodyti:

13-15 m. amžiaus grupei: dalyvio(-ės) vardą ir pavardę, dabartinį amžių, mokyklą ir miestą. Kitoje eilutėje: atsakingo suaugusio asmens (tėvų ar mokytojo) vardą ir pavardę, telefono nr. ir el paštą.
15-18 m. amžiaus grupei: dalyvio(-ės) vardą ir pavardę, dabartinį amžių, mokyklą ir miestą. Kitoje eilutėje: atsakingo suaugusio asmens (tėvų ar mokytojo) vardą ir pavardę, telefono nr. ir el paštą.
19 m. ir vyresnio amžiaus grupei: dalyvio(-ės) vardą ir pavardę, dabartinį amžių, miestą, telefono nr. ir el. paštą.

Vertinimas ir apdovanojimai:
1. Konkurso reikalavimus atitinkantys dalyvių darbai bus skirstomi į tris amžiaus grupes: 13-15 m., 16-18 m., 19 m. ir vyresni kūrėjai.
2. Geriausių darbų autoriai bus apdovanojami prizais.
3. Neatitinkantys reikalavimų, nuplagijuoti ar per vėlai pristatyti darbai vertinami nebus.

Informaciją galima pasitikslinti el. paštu putinomuziejus@gmail.com