Kvietimas į renginį

Šį kartą Mykolaičių svetainėje diskutuosime apie femizimą. Viešojoje erdvėje Lietuvoje feminizmas dažnai siejamas su aktyvizmu: įvairios iniciatyvos, protestai, fotosesijos.  Knygynuose apie feminizmą informacijos nedaug, susidaro įspūdis, kad tai „tik moterų problema“, nesvarbus, nereikšmingas dalykas. Kodėl feminizmas nepatogus žodis?

Padiskutuokime. Diskusijų klubas atviras, renkamės kiekvieno mėn. pirmą šeštadienį V. Mykolaičio-Putino memorialiniame bute-muziejuje 10:30 val. Nauji nariai kviečiami prisijungti, užtenka brūkštelti laiškelį: putinomuziejus@gmail.com