Kvietimas į renginį

„Kartą bėgau miško takeliu. Mintyse turėjau aiškų žemėlapį, kad šis siauras keliukas išves mane link
didesnio. Bet jis pamažu siaurėjo, žemė drėko, pakelės žolės aukštėjo ir sunkėjo. Aš išnirau priešais
milžinišką tankų nendryną, kurio pabaigos užčiuopti nepajėgiau. Besidaužančia širdimi / tankiai
kvėpuodama bridau per aštrų avietyną, ieškodama kelio atgal. Maniausi suprantanti erdvę, o iš tiesų nieko
nežinojau, buvau viena prieš ją.’’

(ištrauka iš dienoraščio, Kintai, 2020)

Šių dienų žmogus gali įvairiai ugdyti asmeninį santykį su gamta – pažintiniuose takuose,
miškuose ar skaitmenizuotuose vaizduose žemėlapiuose. Gamtinė erdvė maloniai patogi, nes yra
planuota ir laukta. Ji susaistyta su prisiminimais ir kvapais, jau išgyventais ir įsirašiusiais atmintyje.
Tačiau susidūrus su nepažintu gamtiniu plotu sąmonei pasidaro nepatogu, ji apmiršta, papuola į
nežinomybę, kuri neišvengiamai veda į persikūrimą, naują supratimą. Neišvengiamas
susidūrimas su gamtos gaivališkumu, užkoduotu piešiniuose, skatina žiūrovą permąstyti
šią pažinimo ribą, pasinerti į įsivaizduojamą ir kartu realią akistatą su savimi per gamtą.

Žvilgsnis į virtualią parodą

Marija Sučilaitė šiuo metu yra VDA grafikos katedros magistrantė, nagrinėjanti privataus sodo temą. Mokėsi nacionalinėje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykloje, 2014 – 2018 metais studijavo bakalauro studijose grafikos katedroje, stažavosi Saimaa University of Applied Sciences, Imatroje ir AGA Lab spaustuvėje, Amsterdame. Aktyviai dalyvauja grupinėse parodose, o „Susidūrimas“ – tai antroji personalinė autorės paroda.

Projektą finansuoja