Kvietimas į renginį

2019 m. rugsėjo 27 d. Bažnytinio paveldo muziejuje atidaryta paroda „Dvasiniai Fribūro vaikai: Fribūro universiteto lietuviai ir jų reikšmė Lietuvai“, skirta pristatyti katalikiškame Fribūro universitete (Šveicarija) XIX a. pab. – XX a. I p. studijavusių lietuvių intelektualinę veiklą.

Parodoje galima išvysti unikalų eksponatą –  originalią studentų draugijos „Rūta–Lituania“, veikusios Fribūre  1899–1934 m. vėliavą. Šis išskirtinės reikšmės lietuvių kultūrinis objektas perduotas saugoti Bažnytinio paveldo muziejui. Specialios ekskursijos metu lankytojams buvo pristatyti eksponatai, susiję su garsiais lietuvių intelektualais, studijavusiais Fribūre – nuotraukos, disertacijos, žemėlapiai, draugijos protokolai, unikalūs rankraščiai, piešiniai. Ekspozicijoje galima atrasti daugybę medžiagos, susijusios su Fribūro universiteto studentais, puoselėjusiais lietuvybę: teologas, būsimas Vilniaus vyskupas palaimintasis Jurgis Matulaitis, filosofas ir būsimas Vytauto Didžiojo universiteto rektorius Stasys Šalkauskis, rašytojas būsimas Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas Vincas Mykolaitis-Putinas, istorikas Jonas Totoraitis, istorikė ir pedagogė Marija Andziulytė-Ruginienė, vyskupas Pranciškus Petras Būčys, rašytoja Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana, herbo su vyčiu kūrėjas, istorinių bei etnografinių žemėlapių rengėjas Vladislovas Dzimidavičius ir daugelis kitų. Išskirtas Lietuvos pilietybę tarpukariu gavęs bei aktyviai Lietuvos labui veikęs šveicaras Juozas Eretas, su lietuviais susipažinęs per studijas Fribūre.

Parodos atidarymo metu buvo pristatyti pranešimai: „L’Université de Fribourg (1889–2019). Au carrefour de l’esprit et du savoir, des peuples et des cultures“ (prof. Claude Hauser, Fribūro universitetas); „Lietuviai studentai Fribūro universitete“ (dr. Vykintas Vaitkevičius, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas); „Fribūro universiteto lietuvių studentų draugija „Rūta“ 1899–1915 m.“ (dr. Algimantas Katilius, Lietuvos istorijos institutas); „Intelektualinės kirmgraužos. Fribūro universiteto patyrimai atkuriamoje Lietuvoje“ (dr. Justinas Dementavičius, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas).

Parodoje eksponuojamos nuotraukos iš V. Mykolaičio-Putino memorialinio buto-muziejaus fondų. V. Mykolaičio-Putino memorialinio buto-muziejaus darbuotojos Ula Zaleskytė ir Brigita Daugėlaitė dėkoja Bažnytinio paveldo muziejaus direktorei Sigitai Maslauskaitei-Mažylienei, parodos kuratoriams: Justinui Dementavičiui, Claude Hauser, Kamilei Jagėlienei, Algimantui Katiliui, Mantei Lenkaitytei Ostermann, Monikai Šipelytei, Vykintui Vaitkevičiui.

Paroda Bažnytinio paveldo muziejuje veiks iki 2019 m. lapkričio 30 d.

Daugiau informacijos:http://http://www.bpmuziejus.lt/lt/

Draugijos LITUANIA susirinkimas Fribūre, 1922 m.