Rinkinys

Asmeniniai daiktai

Muziejuje sukaupta apie 5000 eksponatų – įvairi medžiaga, susijusi su rašytojo kūryba, gyvenimu ir asmenybe. Rinkinį sudaro autentiški rašytojo Vinco Mykolaičio-Putino ir jo žmonos Emilijos Mykolaitienės įsigyti baldai, asmeniniai daiktai, indai, drabužiai, knygos, paveikslai, dokumentai, nuotraukos, laiškai.

Biblioteka

Čia saugoma didžioji rašytojo bibliotekos dalis – 2877 vnt. Tai paties Putino knygos, jų vertimai į kitas kalbas, įvairių lietuvių ir užsienio rašytojų grožinė kūryba, įvairūs periodikos leidiniai, žodynai, meno bei filosofijos, estetikos studijos, antologijos, albumai ir kt. Yra knygų su Putino pastabomis, pabraukymais, su jam dovanotų knygų autorių įrašais. Rinkinį papildo knygos iš rašytojo bendramokslio Fribūro universitete kunigo Nikodemo Pakalkos asmeninės bibliotekos, didžia dalimi sukauptos studijų metais. Tai 50 knygų prancūzų ir vokiečių kalbomis filosofijos, psichologijos, pedagogikos, literatūros klausimais.

Meno kūriniai

Muziejuje yra 184 meno kūriniai. Tai rašytojo turėti bei muziejaus sukaupti Taidos Balčiūnaitės, Jono Buračo, Gražinos Didelytės, Aldonos Griciūnaitės, Vytauto Kalinausko, Vinco Kisarausko, Antano Kučo, Albinos Makūnaitės, Augustino Savicko, Piotro Sergijevičiaus, Aloyzo Stasiulevičiaus, Leono Striogos, Domicėlės Tarabildienės, Vytauto Valiaus, Antano Žukausko, Leono Žuklio ir kt. menininkų darbai (skulptūra, tapyba, grafika, knygų iliustracijos).

Balio Sruogos fondas

Nuo 2010 m. muziejuje kaupiami eksponatai, susiję su Balio Sruogos, Vandos Daugirdaitės-Sruogienės ir Dalios Sruogaitės kūryba, gyvenimu ir veikla. Fondas vis papildomas eksponatais, kuriuos muziejui dovanoja Mykolaičių bei Sruogų artimieji, giminės ir bičiuliai.

Mykolaičio-Putino memorialinio buto-muziejaus darbuotojos kaupia, saugo, sistemina ir skaitmenina muziejaus rinkinį.

Muziejuje galima iš anksto susitarus, užpildžius prašymą, tyrinėti rinkinį.

Prašymo formą rasite čia.

Vinco Mykolaičio - Putino Memorialinis butas - muziejus

Adresas

Tauro g. 10–3, 01114 Vilnius

Darbo laikas

II–VI 10–17 val.

Muziejus lankomas nemokamai

Naudingos nuorodos

Sekite socialiuose tinkluose