Edukacinės programos

Atrakink muziejų

Kokia fotoaparato istorija? O kam skirta kvarco lempa? Kur yra girgždančios grindys, ten… Slepiasi jūsų užduotis!

Edukacinė programa nemokama.

Edukacinė programa skirta 10–110 metų lankytojams.

Edukacinė programa užsakoma iš anksto 6–20 žmonių grupelėms.

Edukacijos dalyvių prašome nusiauti batus.

Lankytojai suskirstomi į dvi komandas. Kiekviena grupė gauna nuorodas į muziejaus erdves ir jose esančius eksponatus. Suradus vietą, laukia užduotis – komanda turi atspėti, įvardinti, suvaidinti, nufotografuoti, nupiešti ir pan. Atrakinti muziejų ne taip lengva, užtat be galo smagu! Edukatorė po programos su lankytojais diskutuoja apie patirtus įspūdžius, atrastas įdomybes.

Atrask patarles iš naujo

Lietuviškos patarlės, priežodžiai, posakiai atrodo nusenę? Netiesa! Ieškome, randame, taikome, pritaikome, diskutuojame, vaidiname, fotografuojame.

Edukacinė programa nemokama, trunka apie 40 min.

Edukacinė programa skirta 12–112 metų lankytojams.

Edukacinė programa užsakoma iš anksto 6–20 žmonių grupelėms.

Edukacijos dalyvių prašome nusiauti batus.

Muziejaus lankytojai kartu su edukatore prisimena jau girdėtas, bei išgirsta naujų, linksmų ir nekasdieniškų patarlių. Suskirstyti į nedideles grupeles visi susėda ant sulankstomų kėdžių, gauna lapus su piešinėliais, kuriems turi pritaikyti tekstą. Užduotis – surasti, kuri patarlė pavaizduota piešinyje, ją paaiškinti arba pritaikyti kitokį posakį. Kartais patarles vaidiname, sukuriame, perdarome, fotografuojame.

Atrask savyje poetą

Kurti, kurti ir dar kartą kurti! Atspausdintieji eilėraščiai nėra pilni, juose praleisti žodžiai, posmai, frazės, skyrybos ženklai… Kiek variantų, diskusijų, juoko ir atradimų!

Edukacinė programa nemokama, trunka – apie 90 min.

Edukacinė programa skirta 14-112 m. lankytojams

Edukacinė programa užsakoma iš anksto, grupelėms 6-20 žmonių.

Edukacijos dalyvių prašome nusiauti batus.

Edukacinės programos dalyviams yra išdalinami popieriaus lapai, kuriuose yra atspausdinti įvairių lietuvių poetų eilės. Programos dalyvių prašoma įrašyti trūkstamas ar išbraukti nepatinkančias teksto dalis. Pasibaigus kiekvienas kviečiamas perskaityti savo eilėraštį. Programos dalyviai skatinami domėtis poezija, ieškoti originalaus stiliaus.

Daugiau nei matai

Edukacinė programa skirta intravertams. Atsisiuntęs programėlę išmaniuoju telefonu, lankytojas gali apeiti muziejų, surasti padidinamuoju stiklu pažymėtus eksponatus ir daugiau sužinoti apie tuos daiktus ir jų šeimininkus. Pasitikrinti žinias galima pildant „Daugiau, nei matai“ kryžiažodį.

Edukacinė programa nemokama.

Edukacinė programa skirta 10–110 metų lankytojams.

Edukacinė programa skirta intravertams. Atsisiuntus programėlę išmaniuoju telefonu, lankytojas gali apeiti muziejų, surasti padidinamuoju stiklu pažymėtus eksponatus ir sužinoti daugiau informacijos apie daiktus bei jų šeimininkus.

Mano mėnesiai

Vinco Mykolaičio-Putino eilėraščių ciklas „Mano mėnesiai“ išsiskiria žaismingumu ir gamtos pajauta. Vasaris ar kovas? O gal balandis? Atspėkime iš užuominų! Skaitykime ir pajauskime!

Edukacinė programa nemokama, trunka apie 60 min.

Edukacinė programa skirta 14–114 metų lankytojams.

Edukacinė programa užsakoma iš anksto 6–20 žmonių grupelėms.

Edukacijos dalyvių prašome nusiauti batus.

Edukacijos dalyviai suskirstomi į kelias grupeles. Kiekvienai jų išdalinamos kortelės su eilėraščiais iš V. Mykolaičio-Putino ciklo „Mano mėnesiai“. Grupės perskaito ir bando atspėti, koks mėnuo aprašytas – kiekvienai kortelei su eilėraščiu turi pritaikyti kortelę su mėnesio pavadinimu. Užduotį sunkina eilėraščiuose ištrinti mėnesių pavadinimai. Rugpjūtis ar kovas? Mokiniai lavina mąstymą, mokosi diskutuoti, drąsiai reikšti mintis, pagrįsti savo nuomonę, užsiėmimo pabaigoje skaitome eilėraščius.

Vieno buto istorija

Daivos Bilinskienės ir Jono Juozapaičio filmas „Vieno buto istorija“ – tai daugiau nei dokumentinė apybraiža. Po 45 minutes trunkančio filmo diskutuojame apie skirtingas okupacijas, rašytojų ir jų šeimų likimus, cenzūrą, žmonių pasirinkimus ir pan.

Edukacijos dalyviai įdėmiai žiūri D. Bilinskienės ir J. Juozapaičio filmą „Vieno buto istorija“. Po filmo vyksta diskusija, aptariamas karo ir pokario laikotarpis.

Žaidžiame poeziją

Kartais eilėraštį „iš galvos“ parašyti labai sunku. Dalyviams išdalinamos kortelės su atskirais vaikiško eilėraščio žodžiais. Dėlionės principu visi kuria savo posmus. Be galo smagu sudėlioti savo eilėraštį!

Edukacinė programa nemokama, trunka apie 60 min.

Edukacinė programa skirta 7–117 metų lankytojams.

Edukacinė programa užsakoma iš anksto 6–20 žmonių grupelėms.

Edukacijos dalyvių prašome nusiauti batus.

Kiekvienas dalyvis gauna skirtingų autorių eilėraščius. Baigus kūrybinį procesą, garsiai skaitome savo posmus. Vėliau pasižiūrime, kokį eilėraštį iš tų pačių žodžių yra sukūręs vaikų literatūros autorius. Užduotis – ne atkartoti, o savaip, įdomiai, netikėtai sudėlioti poemą, nebijoti išsiskirti, atrasti savo rimą, rimtą ir stilių!

Vinco Mykolaičio - Putino Memorialinis butas - muziejus

Adresas

Tauro g. 10–3, 01114 Vilnius

Darbo laikas

II–VI 10–17 val.

Muziejus lankomas nemokamai

Sekite socialiuose tinkluose