Kvietimas į renginį

Ggeužės 15 d. entuziastingi pedagogai iš Vilniaus Balsių progimnazijos sulaukė V. Mykolaičio-Putino memorialinio buto-muziejaus l.e.p. vyr. fondų saugotojos, sutikusios papasakoti apie gerbiamą rašytoją ir vesti kelioms klasėms edukacinę programą ,,Žaidžiame poeziją”. Pradinių klasių moskleiviai nustebino ne tik kūrybiniais gabumais, geru jumoro jausmu, įdomiais eilėraščiais, bet ir savo žiniomis. Už šiltą priėmimą nuoširdžiai dėkoju vaikams ir pedagogėms: Jolitai Jančiauskienei, Linai Kašetienei irJurgitai Gaigalienei.