Kvietimas į renginį

Nuoširdžiai sveikiname profesorę Ireną Veisaitę – 2019 m. gegužės 31 dieną Lenkijoje Seinų „Paribio – menų, kultūrų, tautų“ centras (Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów“) Jai iškilmingai suteiks garbingą „Paribio Žmogaus“ titulą! „Paribio“ fondas daugiau nei 20 metų „Paribio žmogaus“ titulu apdovanoja asmenis, kurie savo veikla suartina skirtingų tautų, kultūrų, religijų, socialinių grupių atstovus. Iki šiol minėtu titulu buvo apdovanoti Jerzy’is Ficowski’is, Tomas Venclova, Arvo’as Pärt’as, Bohdan’as Osadczuk’as ir Claudio’as Magris’as. Labai džiaugiamės, kad jubiliejiniais metais „Paribio žmogaus“ titulas bus suteiktas Irenai Veisaitei – iškiliai kultūros pasaulio asmenybei iš Vilniaus, kurios pasirinkta paribio žmogaus gyvenimo laikysena ir kūryba mums suteikia įkvėpimo, tvirtumo, stiprybės. Profesorė, teatro kritikė, dėstytoja ir visuomenininkė Irena Veisaitė buvo artima B. Sruogos dukters D. Sruogaitės draugė. Dėkojame už ilgametę paramą ir draugystę.

Džiaugiamės, didžiuojamės, sveikiname!

 

Irena Veisaitė. A. Marovozo nuotrauka