Kvietimas į renginį

Vincas Mykolaitis-Putinas buvo ne tik rašytojas, profesorius, bet ir pradedančių rašytojų
ugdytojas. Jo vadovaujama ,,Šatrijos“ draugija padėjo augti Vytauto Mačernio, Salomėjos
Nėries talentui, jo auklėtiniu buvo ir Kazys Binkis, nors kartais ir pašiepdavo savo rimtąjį
mokytoją. Tad kviečiame Jus kovo 31 d., 18 val. į Vinco Mykolaičio-Putino memorialinį
butą- muziejų pasiklausyti prof. dr. Mindaugo Kvietkausko paskaitos ,,Vincas Mykolaitis-
Putinas ir žemininkų karta Vilniaus universitete“. Įėjimas nemokamas.