Kvietimas į renginį

Rašytoja Aldona Ruseckaitė V. Mykolaičio-Putino memorialiniame bute-muziejuje pristatė naujausią romaną apie S. Nėrį ,,Padai pilni vinių”. Romane atsiskleidžia tragiško likimo Salomėjos Nėries paskutinių 5-erių metų gyvenimas. Įvykiai, nubloškę poetę į Maskvą, Penzą, Ufą, Kauną, vidinės ir išorinės dramos, meilės linija.Sunkiai susirgusi, pervargusi, poetė parašo paskutinį eilėraščių rinkinį ,,Prie didelio kelio”. Cenzorių pakeistas, visiškai kitoks rinkinys išeina prieš pat Nėries mirtį ,,Lakštingala negali nečiulbėti”. Koks origanalaus mašinraščio likimas? Kokius sprendimus 1940-1945 m. priėmė S. Nėris? Kaip šiandien ją vertina politikai, istorikai, literatai?

Išteisinti Salomėją Nėrį ar nuteisti – šį klausimą knygos autorė A. Ruseckaitė, gausiai pateikdama archyvinės medžiagos, spręsti palieka patiems skaitytojams.

Renginio metu aktorė J. Vilūnaitė skaitė S. Nėries eiles.
Renginį vedė Marius Mikalajūnas.

Renginį organizavo l.e.p. vyr. fondų saugotoja Ula Zaleskytė

Į