Kvietimas į renginį

Išlikusioje Vinco Mykolaičio-Putino bibliotekoje yra daugiau nei 100 dovanotų knygų su rankraštinėmis dedikacijomis jam. Šiuos įrašus galime laikyti tam tikra bendravimo forma. Iš jų matome Putino pažįstamų ratą. Dalis dedikacijų yra trumpos, pažyminčios tik pagrindinę informaciją:  kas dovanoja knygą ir kam. Vis dėlto ir tokie įrašai nustebina netikėtais, įdomiais kreipiniais, parodo dviejų žmonių santykį (artimesnį ar oficialų), o ką bekalbėti apie atvejus, kai knygos lape užfiksuojama visa istorija, konkrečios gyvenimo detalės.

Putinas gana jaunas tapo žinomu žmogumi. Daugelis kultūrinio rato žmonių jį pažinojo kaip draugą, kolegą ar mokytoją. Šioje parodoje rasite 10 knygų su dedikacijomis iš ankstyvojo Putino gyvenimo laikotarpio (1911–1939).

 

Aukoju Vardo dienoje 19 liepos 1911 m. savo mylimiausiąjam ir geriausiąjam draugui Vincui Mykolaičiui. / Juoz. Avižienius. / Telaimina Viešpats Tavo prakilnius darbus. //

Didžiai gerbiamam Dr. V. Mykolaičiui-Putinui „Židinio“ Redaktoriui. / Autorius / Linkuva. 1927.III.17 //

Būčiau laimingas, Putinai, tapęs pirmuoju laiptu į literatūros istorijos aukštybes, kurias tau lemta pasiekti. / Kun. Juozas/ 1929.V-2[a] / Kaune //

Mielam poetui Putinui / Salomėja Nėris. //

Mielajam Mūsų Žemės Dainiui Putinui-V. Mykolaičiui / Autorius, / Kaunas, / 1931 m. vasario 6 d. //

Mielam mano literatūros mokytojui prof. V. Mykolaičiui / 1932.V.20 / [parašas] //

Mano mylimajam Mokytojui prof. V. Mykolaičiui / 1932.XI.15 Autorius //

Putinėli! Į Tavo sensacijas atsakau gyvulėliais – jie irgi duoda temų ir pinas į žmogaus gyvenimą. Rasi čia kąneką ir naują. Tebesu „neišeinamas“ – pasirodyk pirmas, jei jau pajėgi oro gerti. / Mylėdamas Tave – / Vaižgantas / 1933.III.16 //

Švelniausiam Tautos Dainiui Putinui- Mykolaičiui / Autorius / 1936 m. III. 6 //

Aukštai gerbiamam prof. V. Mykolaičiui-Putinui / Autorius / 1939.IV.28 //