Kvietimas į renginį

Šių metų balandžio 15 – gegužės 15 dienomis vyko Vinco Mykolaičio-Putino memorialinio buto-muziejaus organizuotas komiksų konkursas „Susirinkime pas Balį Sruogą!“, kuriame, šiuo neįprastu laikotarpiu, sudalyvavo 5 kūrėjai iš skirtingų Lietuvos vietų.

Butas-muziejus, adresu Tauro g. 10-3,  XX a. buvo ne tik literatūros autorių Vinco Mykolaičio-Putino, Kazio Borutos ir Balio Sruogos namai, bet ir tikras intelektualų susibūrimo centras. B. Sruoga šiame bute gyveno nuo 1940 m. iki kol buvo suimtas nacių saugumo ir išvežtas į koncentracijos stovyklą. 1945 m. grįžęs į Vilnių tame pačiame bute gyveno be šeimos, kuri spėjo pasitraukti į vakarus, dėstė universitete. 

Įvairiuose butuose ir namuose karantino laikotarpiu savo laiką leido ir dauguma Lietuvos žmonių, todėl tikriausiai lengviau nei apsilankyti bute-muziejuje, tapo jį įsivaizduoti. Kviesdamas lankytojus atvykti netiesiogiai, V. Mykolaičio-Putino muziejus sugalvojo komiksų konkursą-kvietimą Lietuvos kūrėjams „Susirinkime pas Balį Sruogą!“. Jaunus talentus Balys Sruoga kviečia ne pirmą kartą – visą gyvenimą buvęs didžiu teatro entuziastu, dėstydamas Kaune B. Sruoga subūrė teatro seminarą studentams. Nors seminaro tikslas buvo supažindinti su dramos spektakliu, dramaturgo, režisieriaus ir aktoriaus vaidmenimis, seminaras greitai tapo erdve įdomiems pašnekesiams ir naujoms draugystėms. Taigi konkurso dalyvių muziejus prašė išlaikyti sruogišką susibūrimo tradiciją, atspindėti jo charakterio bruožus, suteikdamas laisvę išgalvoti vietą, tikslą ir susirinkusiuosius.

Pristatome konkurso dalyvių darbus ir vertinimo komisijos komentarus.

Greta Semionovaitė, 19 m., Baisogalos gimnazija, Grinkiškis

Reinaldas Šulskis, 24 metai, Šiauliai

Emilija Jarutytė, 16m. Vilniaus Simono Daukanto gimnazija

Aura Paukštytė, 17 m., Vilniaus Karoliniškių gimnazija.

Agnė Bisturytė, 17m. Vilniaus Simono Daukanto gimnazija

Konkurso vertinimo komisijos komentarai

 

Komiksų kūrėjos Miglės Anušauskaitės vertinimas:

 

Greta Semionovaitė

Autorė įvaldžiusi komikso kūrimo principus, paprastai ir pavekiai perteikia idėją. Viena vertus, kūrinys nėra tiesiogiai susijęs su Balio Sruogos gyvenimo faktais, tačiau trumpa istorija yra gerai sukonstruota, aiški jos pradžia ir pabaiga, personažai nupiešti gyvai ir patraukliai.

Aura Paukštytė

Autorė puikiai jaučia liniją, piešia gyvus, charakteringus personažus. Trumpas komikso siužetas leidžia perteikti ir įdomių faktų apie Balio Sruogos kūrybą. Kita vertus, siužeto požiūriu atrodo, kad kažko pabaigoje dar trūktų, labai norėtųsi dar vieno, istoriją surišančio langelio. Galbūt galėtų nutikti koks nors veiksmas, iliustruojantis paskutinius Sruogos žodžius?

Emilija Jarutytė

Kaip ir pirmasis, komiksas taip pat neatrodo itin susijęs su Balio Sruogos gyvenimu (iš tiesų vietoj jo galėtų būti bet koks kitas personažas), tačiau komiksas išsiskiria nepaprastai patrauklia vaizdine forma, kūrybišku komikso langelių dėliojimu. Vienintelis patarimas būtų labiau atskirti pirmą eilutę nuo antros – tuomet būtų aiškesnė skaitymo tvarka ir nebereikėtų numeruoti langelių.

Agnė Bisturytė

Autorė išmano komikso struktūrą, gerai naudoja stambaus ir bendro plano kaitą. Kaip ir antrame komikse, norėtųsi aiškesnės pabaigos, gal dar vieno langelio, arba kad labiau būtų pavystyta, mano nuomone, nuostabi idėja – kad rašytojai sukuria karantino išgyvenimo gidą. Kas jame būtų parašyta? Labai įdomu ir norisi sužinoti daugiau.

Reinaldas Šulskis

Autorius akivaizdžiai yra komiksų profesionalas, taip pat įdomiai interpretuota “susirinkimo” idėja – susirenka ne žmonės, o paties Balio Sruogos alter ego, nemažai atskleista ir apie jo gyvenimą bei kūrybą. Scena, kai pasirodo “pažvelgti į tai ironiškai” pasiūlęs Sruogos alter ego, labai kinematografiška, tačiau joje truputį trūksta aiškumo – kuo pasižymi šis personažas, kodėl jis ilgais plaukais, kodėl kiti du į jį taip dramatiškai reaguoja?

 

Balio Sruogos tyrėjos dr. Neringos Markevičienės vertinimas:

 

Vinco Mykolaičio-Putino memorialinio buto-muziejaus darbuotojams paskelbus komiksų konkursą „Susirinkime pas Balį Sruogą!“, atsiliepė penki kūrėjai, neabejotina, kad ypatingu epidemijos laiku ir geri, ištikimi rašytojo bičiuliai – Aura Paukštytė, Reinaldas Šulskis, Greta Semionovaitė, Agnė Bisturytė ir Emilija Jarutytė.

Visi B. Sruogos komiksų konkursui pristatyti darbai originalūs, įdomūs, estetiški, laisvai interpretuojantys ir kartu atskleidžiantys įvairiapusę rašytojo asmenybę, jo gyvenimo įvykius, kūrybos ypatumus, istorinio laiko niuansus, jų sąsajas du dabartimi.

Svarbiausia – kiekviename darbe įtaigiu vaizdu ir trumpu žodžiu užkoduota ir savotiška mįslė. Skaitytojai gali ne tik sužinoti, kaip buvo kritikų perskaityta daug diskusijų sukėlusi B. Sruogos drama „Milžino paunksmė“, bet ir kitą galimą situacijos variantą, jei svarstymas būtų buvęs bičiuliškas, girdint ne tik oponentų nuomones, bet įsiklausant ir į rašytojo paaiškinimą (Auros Paukštytės komiksas). Neturėtume garsiausio B. Sruogos memuarinio kūrinio „Dievų miškas“, jei rašytojas, grįžęs iš Štuthofo koncentracijos stovyklos, išgyvenęs fizinę ir dvasinę kančią, nebūtų gebėjęs taip susitelkti, kad per itin trumpą laiką apibendrintų daugelio kalinių patyrimus, ironiškai škicuotų budelių-esesininkų paveikslus. Įdomu, kad į 1945 m. Birštono sanatorijoje besigydžiusio B. Sruogos inicijuotą „minčių susirinkimą“ pasidalinti savo istorijomis pakviečiami ne tik kaliniai, bet ir budeliai (Reinaldo Šulskio komiksas).

Komiksuose netikėtai ir įspūdingai susilieja praeitis ir dabartis. B. Sruoga, buvęs universitetų dėstytojas, profesorius, paskaitas skaitęs tik iš užrašų, perkeltas į XXI a., netikėtai tampa oratoriumi, vaizdo konferencijų moderatoriumi (jo klausosi ne tik dukra Dalia, bet ir kolega dėstytojas, rašytojas ir kaimynas Vincas Mykolaitis-Putinas, buvę studentai Antanas Miškinis, Salomėja Nėris, Kazys Bradūnas, laukiama vėluojančio Broniaus Krivicko). Prie B. Sruogos, buvusio Štuthofo kalinio Nr. 21319, virtualios platformos prisijungęs nekviestas neidentifikuotas asmuo, prisidengęs skaičių kodu (user 365730), užmena mįslę – skatina išsiaiškinti jo tapatybę ir ketinimus. Jis nėra vienas iš 46 Lietuvos inteligentų, įkaitų už Lietuvos laisvę, kurie 1943 m. kovo 16–17 d. buvo suimti ir išvežti į Štuthofo koncentracijos stovyklą. B. Sruogos paskaitos toliau tikrinamos, o jis pats tebesekamas priešų, kuriuos laiškuose vadino jį „globojusiais“ „angelais sargais“ (Gretos Semionovaitės komiksas).

B. Sruoga, kaip teigė amžininkai, „buvo tiesiog sutapęs su gamta, buvo didžiulis gamtos vaikas“. Jis, visą gyvenimą gamtoje ieškojęs nusiraminimo, įkvėpimo, poilsio, šiandien neabejotinai paremtų jauną drąsią iniciatyvią švedę Gretą Thunberg, aktyviai kovojančią  dėl gamtos išsaugojimo, siekiančią atkreipti viso pasaulio politikų akis į didžiausią gamtos problemą – klimato kaitą. Ne atsitiktinai B. Sruogos namuose, kur svečiuojasi ir V. Mykolaitis-Putinas, susitinka planetos gyvybe suinteresuota G. Thunberg ir žymiausias Lietuvos gamtininkas Tadas Ivanauskas (Emilijos Jarutytės komiksas).

Garsūs Lietuvos kūrėjai (Maironis, Šatrijos Ragana, Mikas Petrauskas) ir mokslininkai-tyrinėtojai (Jonas Basanavičius, Jonas Jablonskis), ypatingos situacijos (pandemijos, karantino) paskatinti, skubiai susirinkę pas iniciatorių B. Sruogą, rengiasi įspėti žmones apie rimtą pavojų ir kartu parašyti knygą „Kaip išgyventi karantiną“. Rašyti rimtai apie rimtus dalykus – naujas ambicingas iššūkis menininkams ir mokslininkams, suinteresuotiems Lietuvos žmonių ateitimi (Agnės Bisturytės komiksas).

Juodai balti ir įvairiaspalviai komiksai, sukurti tradiciškai  (pieštukais, akvarele, tušu) ir moderniai (kompiuterine grafika), dirbta kruopščiai, stengiantis kūrybingai interpretuoti realias situacijas, į kurias buvo patekęs B. Sruoga, surasti būdą, atspindintį veikėjų charakterius, nuotaikas, būsenas.

Visi komiksų kūrėjai verti apdovanojimų (neskirstant vietų, arba visiems skiriant aukščiausius įvertinimus) dėl išradingumo, žodinės ir vaizdinės minties raiškos ir dermės, estetinių sprendimų, ypač ieškant praeities ir dabarties sąsajų, skaitytojams užduotų mįslių – raginimo patiems savarankiškai išsiaiškinti įkoduotas užuominas, toliau individualiai interpretuoti, ginčytis, klausti.

Komiksais pavaizduotos B. Sruogos gyvenimo dalelės skatina skaitytojus įsitraukti ir pradėtą žaismingą mozaiką kūrybingai tęsti.