Kvietimas į renginį

V. Mykolaičio-Putino memorialinio buto-muziejaus darbuotojos organizuoja skaitovų konkursą, skirtą 9-12 klasių mokiniams. Konkursu siekiame populiarinti ir išryškinti į mokyklų programas neįeinančius V. Mykolaičio-Putino kūrinius bei ugdyti mokinių kūrybiškumą ir raišką. 

Konkurso organizavimo tvarka:
1. Etapas: Mokiniai skaito ir renkasi sau patinkantį eilėraštį, poemą ar jos dalį iš V.
Mykolaičio-Putino kūrinių ciklų „Langas“ ar „Vakarėj žaroj“.
2. Etapas: Mokytojai lituanistai atrenka norinčius dalyvauti konkurse mokinius ir juos
registruoja el. paštu: putinomuziejus@gmail.com. Laiške nurodomi dalyvio/ės vardas,
pavardė, klasė, pasirinkto kūrinio dalis ar dalys, mokykla, kuriai atstovauja ir padedantis
ruoštis mokytojas/a bei kontaktinis telefonas.
3. Etapas: Mokiniai analizuoja pasirinktą kūrinį ir mintinai jį išmoksta.
4. Etapas: Skaitovų konkurso dalyviai ir juos rengiantys mokytojai gauna kvietimą atvykti į
Vilnių, V. Mykolaičio-Putino memorialinį butą-muziejų, balandžio mėnesio 14 d. šeštadienį. Autentiškoje aplinkoje dalyviai skaito (mintinai) pasirinktą kūrinį.
5. Etapas: Vertinimo komisija klausosi, vertina dalyvius.
6. Pertrauka, užkandžiai, eksursija muziejuje.
7. Etapas: Laureatų sveikinimas, dalyvių apdovanojimas.

Konkurso sąlygos:
1. Konkurse gali dalyvauti visų Lietuvos mokyklų 9-12 klasių mokiniai, užsiregistruoti el.
paštu iki kovo 21 d.
2. Konkursas iš V. Mykolaičio-Putino kūrinių ciklų „Langas“ ar „Vakarėj žaroj“.
3. Pasirinkto kūrinio skaitymas (mintinai) turi būti ne ilgesnis nei 5 min.
4. Iš kiekvienos mokyklos gali dalyvauti ne daugiau nei 4 mokiniai.

Lauksime dalyvių registracijos!