Kvietimas į renginį

Lietuviška žurnalistika, padėjusi sutelkti visuomenę valstybės atkūrimo idėjai, Vilniuje tirpo likdama vos rusenti, slaptais būdais palaikoma Lietuvos vyriausybės. Tačiau Miesto, kuriam būdinga kelių kultūrų sąveika, tarpukario istorijoje spauda ir radijas gyvavo įvairiomis kalbomis – tik skirtingu paplitimo santykiu. Tarsi išvirkščiai atsispindėdama Kauno veidrodyje. Ji telkė ir skyrė. Ir kuomet abiejose šalyse, jų visuomenėse, bendruomenėse skaudėjo dėl Vilniaus – tai pirmiausia nesutaikomai atsispindėjo laikraščių ir laidų turinyje. Net ir tuo metu, kai politikai siekė dėl jo… sutarti. Čia ir slypi svarbiausias anos žurnalistikos nuotykis.

2024 m. balandžio 19 d., 18 val., kviečiame visus į muziejų, kur paskaitą apie Vilniaus tarpukario spaudą ves Žurnalistikos ir medijų tyrimų centro
profesorius, daktaras Andrius Vaišnys.