Kvietimas į renginį

Labai dėkojame visiems, susirinkusiems į vakarą su dailininku Aloyzu Stasiulevičiumi! Kviečiame ir toliau lankytis muziejaus renginiuose.