Kvietimas į renginį

Kviečiame į Balio Sruogos „Raštų“ 17 tomo pirmosios knygos pristatymą!

Šiame tome publikuojami B. Sruogos laiškai Vandai Daugirdaitei, rašyti iki santuokos 1919–1924 m.

Renginio metu apie šių laiškų rinkinio istoriją, parengimo iššūkius, vyraujančias temas ir kitus dalykus pasikalbėsime su knygos sudarytoja dr. Neringa Markevičiene (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas).

Literatūrologas Algis Samulionis rašytojo laiškus apibūdina taip:
„Tarsi dienoraščio puslapiai jie atskleidžia impulsyvią, jautrią aplinkai, poetišką Balio Sruogos natūrą. O kartais šie laiškai – tiesiog nedideli lyriniai etiudai, parašyti laisva improvizacine maniera, kupini betarpiškos šilumos ir poetinio temperamento.“

Renginys vyks vasario 17 d., ketvirtadienį 18 val. Vinco Mykolaičio-Putino muziejuje.

Renginys nemokamas.

Dalyvius iš anksto prašome užsiregistruoti paspaudus nuorodą: 
https://forms.gle/K54KNma7dnmVYWPz9

Kilus klausimams prašome kreiptis
el. paštu putinomuziejus@gmail.com
tel. +370 6 788 36 51

* Renginyje privaloma dėvėti ne žemesnio kaip FFP2 lygio respiratorių.