Kvietimas į renginį

Mieliesiem E. ir V. Mykolaičiam / Meilėje / Balys / Kaunas / 1947.VIII.11 //

Gerbiamam Prof. V. Mykolaičiui – mano gerajam Mokytojui / [parašas] / Vilnius, 1956.XI.1. //

Šio darbo moksliniam vadovui, gerbiamam ir brangiam profesoriui V. Mykolaičiui-Putinui- / auklėtinis A. Sprindis / 1957.XI.29. //

Gerbiamajam rašytojui akademikui draugui V. Mykolaičiui-Putinui, sukūrusiam ir tebekuriančiam XIX amžiaus valstiečių meninius paveikslus- / [parašas] / 1958.II.12. //

Brangiam vyresniajam draugui, dideliam mūsų tautos rašytojui V. Mykolaičiui-Putinui, su nuoširdžia pagarba ir meile- / A. Venclova / 1959.XI.12 / Vilnius //

Mielam Putinui-V. Mykolaičiui, išgelbėjusiam šitos knygos originalą nuo pražuvimo – / Kazys Boruta / 1960.I.3. //

Didžiausiam mūsų amžiaus poetui V. Mykolaičiui-Putinui su meile ir pagarba / J. Vaičiūnaitė / Vilnius, / 1961.II.28. //

Gerbiamas Profesoriau, / Priimkite šį darbelį kaip nuoširdžiausią skaitytojo padėką už Jūsų nuostabiąją kūrybą. Labai gaila, kad dėl mano kuklių sugebėjimų jis toli gražu neatspindi viso Jūsų kilnaus talento ir veikalų didingumo / 1961.XI.3. / J. Lankutis //

Prof. V. Mykolaičiui-Putinui, didžiajam didžiųjų Lietuvos girių taurui- / nuoširdžiai / Just. Marcinkevičius //

Gerbiamam Profesoriui V. Mykolaičiui-Putinui, / prisimindamas Jūsų džiaugsmingą Mačernio pripažinimą. / Kazys Bradūnas / Čikaga, 62.III.27. //

Didžiam Žmogui ir Poetui prof. V. Mykolaičiui-Putinui. / Dėkoju Jums už dėmesį, už laišką ir viską, ką Jūs man padarėte. Linkiu Jums geros sveikatos,  didelės kūrybos, laimės. / Jūsų Eduardas Mieželaitis / 1962.VI.9 //

Brangiam mūsų liaudies rašytojui, dideliam mūsų poetui, didžios sielos žmogui prof. V. Mykolaičiui-Putinui, su geriausiais linkėjimais labai nedrąsiai siunčiu šį margą leidinį. Dar kartą Jums linkiu, geros sveikatos, kūrybinio džiaugsmo, didelės laimės. / Jūsų Eduardas Mieželaitis / 1963.I.14 / Vilnius //

Gerbiamam profesoriui-  V. Mykolaičiui-Putinui-  didžiausiam mūsų amžiaus poetui / Su pagarba ir meile / Autorė / Vilnius, / 1963.IX.29 //

Mielam ir brangiam bičiuliui- V. Mykolaičiui-Putinui, atjaunėjęs senis Paketuris- su naujų metų sveikinimais- / Kazys Boruta / 1964.I.1. //

Didžiai Gerbiamam ir Mylimam Profesoriui V. Mykolaičiui / autorius / 1964.I.12. //

Vincui Mykolaičiui- Putinui už daug ką tikrai dėkingas ir sužavėtas „Būties valanda“, prašau priimti šiuos kuklius puslapius / [parašas] / Vilnius, / 1964 m. gegužės 17 d. //

Gerbiamam Vincui Mykolaičiui-Putinui / Savo šeimos vardu ir asmeniškai nuoširdžiai sveikinu Jus Gimimo dienos proga. Esame laimingi, kad nesiliaujate dirbęs literatūroje su didžiuliu įkvėpimu ir jaunatviška energija. Tegul Jums būna lengvos Jūsų įtemptos darbo dienos! / Jūsų Mykolas Sluck[is] / 1965-I-6 / Vilnius //

Gerb. V. Mykolaičiui-Putinui, dideliam Žmogui ir Poetui, taip organiškai sujungusiam gilią išmintį ir jaunatviškai skaidrų jausmą, atsiprašydamas, kad drįsau Jums dedikuoti vieną šio rinkinio eilėraščių… / Jūsų amžinas mokinukas- / AlgBaltakis / 1965 m. rugpjūtis //

Atminimui gerbiamam ir brangiam V. Mykolaičiui-Putinui, daugelio mūsų poetų- mokytojui ir ištikimam poezijos riteriui (net šiais rūsčiais ir dramatiškais laikais). – / Su gilia pagarba / Eug. Matuzevičius / Vilnius, 1965.XII.20 d. //

Brangiam Profesoriui – šis laisvalaikio niekniekis – / autorė / 66.XII.9. //

Didžiai Gerbiamam V. Mykolaičiui-Putinui / nuoširdžiai sveikinu Jus ir Jūsų šeimą su Naujaisiais metais, linkiu Jums geros sveikatos, laimės, aukšto įkvėpimo, lieku ir toliau nuoširdus Jūsų taurios asmenybės ir didelio talento gerbėjas – / Just. Marcinkevičius / Vilnius, / 1966.XII.30. //

Gerbiamam profesoriui Vincui Mykolaičiui-Putinui / Su pagarba / Sigitas Geda / Vilnius, 1967.I.6. //