Kvietimas į renginį

Knygos gyvumą lemia ne vien tik nuolatinis jos skaitymas, nuo to neatsiejamas yra ir knygos nuolatinio atnaujinimo, t. y. perleidimo veiksnys.

V. Mykolaičio-Putino psichologinis romanas Altorių šešėly” buvo leidžiamas, perleidžiamas ir verčiamas į įvairias kalbas nuo pirmojo leidimo 1933 m. iki šių dienų.

Lietuviškieji Altorių šešėly” leidimai:
-Pirmas ir vienintelis tarpukario Lietuvoje buvo 1932-1933 m. Sakalo” spaustuvėje spaustas ir 1933 m. Šviesos” leidykloje leistas leidimas.
-Kontraversiški ir nemažai redakcinių nesutarimų išprovokavę romano leidimai: 1946 m. išleistas antrasis leidimas, 1949 m. išleistas ir beveik visas sunaikintas trečiasis leidimas, 1954 m. ketvirtasis leidimas.
-Kiti leidimai sovietmečio laikotarpiu: 1967, 1971, 1979, 1983, 1988 m.
-Leidimai po nepriklausomybės atgavimo: 1993, 1999, 2002, 2005, 2008, 2012, 2014 m.

Altorių šešėly” vertimai:
-Sovietmečio laikotarpiu, remiantis pirmuoju ir 1954 m. leidimu, romanas buvo išverstas į lenkų, rusų, čekų, latvių, estų, vengrų, ukrainiečių, vokiečių ir italų kalbas.

Įdomu:
-Pirmieji – 1933 m. ir 1946 m. “Altorių šešėly” leidimai leisti kaip trys atskiros knygos (3 dalys), visi kiti – kaip viena knyga.
-1951 m. Altorių šešėly” kaip viena knyga buvo išleista VFR, o 1955 m. kaip viena knyga literatūros mėgėjų iniciatyva buvo išleista Čikagoje.

Parodą parengė muziejininkė I. Rasickaitė

Šioje virtualioje parodoje dalinamės V. Mykolaičio-Putino memorialinėje bibliotekoje esančiais istoriniais romano leidimais: